PROPÒSIT        UNEIX-TE        OBJECTIUS       PROGRAMA

RECOLLIDA DE SIGNATURES AVALS.

La llei electoral actual indica que és necessàries les signatures amb el número de DNI o NIE del 0,01% de la població de la província a presentar-se la candidatura.

          Les dades han de ser llegibles amb claredat, qualsevol DNI o NIE que no es vegi amb claredat quedés descartat de les signatures, així com el nom complet de l’signant. És important posar la data de naixement així com és sexe i la població d’empadronament. Un signant només vaig poder fer-ho una vegada.

          Tots els signants han d’estar empadronats a la mateixa província en què es presenta la candidatura. Ejem: un signant de la província de Tarragona no pot figurar en la llista de les candidatures de Barcelona i tampoc al revés.

          Els documents formats no podran fotocopiar i hauran de ser lliurats amb la signatura original.

DESCÀRREGA DE DOCUMENT DE SIGNATURA

Full de signatures Eleccions CATALUNYA